INGET TVÅNGSARBETE

SÄKRA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

HÅLLBARHET

ETISKT TILLVERKAT

Pivot Point begärde proaktivt SA8000-certifiering från vår kontrakterade hårleverantör för att säkerställa att kvaliteten på varorna matchar välbefinnandet hos de anställda som skapar dem. SA8000-certifieringen ger våra partners förtroendet för att våra pedagogiska hårprodukter produceras under sanktionerade förhållanden.

VAR MED I ARBETET

Leta efter SA8000-taggen på alla våra hårprodukter. SA8000-certifieringen befäster ett engagemang för mänskliga rättigheter genom att skydda mot användning av barn- och tvångsarbete, diskriminering och orättvisa disciplinära metoder, samt säkerställa sunda arbetstider och kompensation.

VÅRT LÖFTE

Billiga övningshuvuden kan göras på bekostnad av arbetarnas rättigheter. Pivot Point skyltdockor tillverkas i SA8000-anläggningar som:

SKYDD MOT BARN- & SLAVARBETE

EN HÄLSOSAM & SÄKER ARBETSMILJÖ

RESPEKTERAR ARBETARNAS RÄTT ATT GÅ MED I FACKET

NOLL TOLERANS MOT DISKRIMINERING

ETHICS BEFORE PRICE 

HOW PIVOT POINT MANNEQUINS ARE MADE

Det slutar inte med tillverkningen

Vår resa mot en bättre hållbarhet inkluderar raw hair, återvinningsbar plast, förnybart papper och återvunnet vatten.