Integritetspolicy

Pivot Point Nordic värnar om din personliga integritet. Vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Pivot Point Nordic. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med en förfrågan eller beställning som du gör hos Pivot Point Nordic, genom användning av vår hemsida eller prenumerationer på nyhetsbrev.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Hårologi of Sweden AB (556381-4291), Ranhammarsvägen 20C, 168 67 Bromma är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta vår marknadsavdelning på telefon 08-795 48 00 eller via mail info@pivotpoint.com.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Pivot Point Nordic behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, som vi samlar in via vår webbplats eller erhåller från tredje part inom ramen för vårt affärsnätverk. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev. Du kan även komma att lämna information till Pivot Point Nordic av andra anledningar. Informationen som du lämnar kan vara namn, adress, personnummer och telefonnummer.

Hur kommer ni använda min information?

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra tjänster och produkter, utbildningar som du väljer att delta i eller prenumerationer på nyhetsbrev.
Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, uppföljningar samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra tjänster och produkter. 
Vi behandlar även personuppgifter för statistikändamål för att se hur användare utnyttjarPivot Point Nordic webbplatser och för att analysera sökbeteende. När du använder vår hemsida kommer vi automatiskt att samla in och analysera din IP-adress, varor och tjänster du har visat intresse för och ditt surfbeteende på vår hemsida. I detta arbete använder vi oss t ex av verktyget Google Analytics. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.
Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod.

Pivot Point Nordic behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra tjänster och/eller produkter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling. Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen fullgjorts.

Med vilka delar ni min information?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av vår personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Pivot Point Nordic värnar om hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke att ta emot marknadsföring/utskick när som helst. Det gör du genom att kontakta oss.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur du kan kontakta oss?

Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Pivot Point Nordic – Ranhammarsvägen 20C, 168 67 Bromma, Sweden
E-mail: info@pivotpoint.com